Zdjęcia 03-04-2018

Budynek A

Trwają prace przy wylewaniu ścian piętra III oraz przy układaniu szalunku stropu nad III piętrem. Rozpoczęto  murowanie ścian parteru.

Budynek B

Trwają prace przy zbrojeniu stropu nad II piętrem. Trwają prace murarskie na parterze budynku.