Kontakt

Biuro Zarządu Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych :
ul. Wilcza 70 lok. 44
telefon/fax 22-621-57-26

Czynne w:
poniedziałek w godz. 10ᴼᴼ – 18ᴼᴼ
wtorek – piątek w godz. 8ᴼᴼ – 16ᴼᴼ

Kasa czynna w:
Poniedziałki w godz. 15ᴼᴼ – 17³ᴼ
Środy w godz. 14ᴼᴼ – 15³ᴼ

Przyjęcia interesantów
– członkowie Zarządu pełnią stały dyżur w:
poniedziałki w godz. 14ᴼᴼ – 17³ᴼ

Na poniższe adresy przyjmujemy zgłoszenia e-mail w sprawach z zakresu:
prezes@ssmn.waw.pl – skargi oraz sprawy kierowane bezpośrednio do Zarządu Sp-ni
ksiegowosc@ssmn.waw.pl – finanse oraz sprawy organizacyjno- członkowskie
administracja@ssmn.waw.pl – zgłoszenia awarii oraz sprawy z zakresu bieżącego utrzymania obiektów

Dodaj komentarz