Zdjęcia 24-05-2019

Trwają prace przy układaniu pokrycia blachą  – budynek B.
Wykonano montaż okien w wykuszowych w budynku B.
Wykonywane są instalacje i tynki w budynku B.
W budynku A przygotowywane są lokale do wykonywania wylewek.