Zdjęcia 16-10-2018

Budynek A

W budynku A trwają prace murarskie ścian wewnętrznych, przystąpiono do prac elewacyjnych.

Budynek B

W budynku B trwają prace przy wylewaniu zjazdu do garażu, wykonano częściowo pomieszczenie węzła cieplnego.