Telefony alarmowe

Straż pożarna                         998
Policja                               997
Pogotowie ratunkowe               999
Pogotowie gazowe                  992
Pogotowie energetyczne          991
Pogotowie MPWiK              994
Straż miejska             986

Zarząd ŚSMN zawarł od dnia 01.10.2012r. umowę z firmą „KOZAK” na świadczenie usług całodobowego pogotowia awaryjnego w dni robocze i święta w budynkach Wilcza 70, Prochowa 12, Krańcowa 23.

Zakres świadczonych usług obejmuje instalacje budynków:

 • kanalizacyjną;
 • ciepłej i zimnej wody;
 • centralnego ogrzewania;
 • elektryczną;
 • gazową.

Do zgłaszania awarii upoważnieni są wszyscy użytkownicy lokali będących w zasobach ŚSMN.

Zgłaszający awarię zobowiązany jest podać adres budynku, rodzaj awarii oraz swoje nazwisko i nr lokalu a po usunięciu awarii podpisać protokół.

Zgłoszenia awarii przyjmowane są całodobowo pod nr telefonu:

 • 22 666-17-14
 • 22 666-17-15
 • 517-497-512
 • 797-796-957

Za awarie na instalacjach będących w zakresie odpowiedzialności ŚSMN płaci Spółdzielnia.

Za awarie w lokalach mieszkalnych płaci gotówką lokator.

Koszt przyjazdu i zabezpieczenia awarii w lokalu (zamknięcie wody w lokalu, przepchanie kuchennych i łazienkowych podejść kanalizacyjnych, założenie opaski na wycieku, wymiana bezpieczników, itp.) wynosi 80 zł. Większe prace będą rozliczane na podstawie indywidualnej wyceny. Podstawą obciążenia użytkownika lokalu jako zgłaszającego awarię jest protokół awarii.

Pogotowie dźwigowe pn.-pt. w godz. 8.00-16.00: 501-173-847, pozostałe godz. i dni: 602-601-335

Domofony – „HUMA” w godz. 10.00-18.00: 22 839-93-01, 601-853-063