Zdjęcia 13-04-2018

Budynek A

Trwają prace na ostatnim stropie budynku, wylano strop, trwają prace przy zbrojeniu attyki. Trwają prace murarskie przy realizacji ścian osłonowych, oraz między lokalowych.

Budynek A

Trwają prace na ostatnim stropie budynku, wylano strop, trwają prace przy zbrojeniu attyki. Trwają prace murarskie przy realizacji ścian osłonowych, oraz między lokalowych.