Regulamin przyjmowania członków, ustalania praw do lokali i zamiany mieszkań

W związku ze zmianą Statutu, Rada Nadzorcza w dniu 22 października 2015 roku uchwaliła w/w regulamin, który jest już dostępny w zakładce REGULAMINY.