Podziękowanie za spotkanie

Szanowni Państwo
Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie i zainteresowanie naszą inwestycją,
Osoby które nie mogły być na sobotnim spotkaniu lub nie podpisały tam umowy, a chciały by to zrobić, zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem (22) 621 57 26.

Witold Markowski

Kierownik Biura Spółdzielni