Regulamin gospodarki finansowej

W związku ze zmianą Statutu, Rada Nadzorcza w dniu 03 marca 2016 roku uchwaliła w/w regulamin, który jest już dostępny w zakładce REGULAMINY.