Zdjęcia 02-02-2018

Budynek A

Wykonany strop nad parterem, częściowo zasypany wykop pod budynek.

Trwają prace przy zbrojeniu ścian kondygnacji I piętra.

Widok na patio budynku A.

Budynek B

Trwają prace przy układaniu szalunku stropu nad parterem.