Zdjęcia 26-09-2019

Trwają prace w budynku B przy wykonywaniu zjazdów, posadzki w garażu i montażu balustrad na klatkach schodowych.