Oferty

OFERTA ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Środowiskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Niewidomych powstała w 1984 roku, z inicjatywy środowiska osób niewidomych. Celem jej działalności jest zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla niewidomych i ich rodzin. Nasza obecna działalność koncentruje się na budowaniu nowych mieszkań i zarządzaniu budynkami, które już powstały. Całość środków finansowych przeznaczamy na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób niewidomych, dlatego też pragniemy rozszerzyć naszą działalność w kwestii zarządzania i administrowania nieruchomościami nie będącymi własnością Spółdzielni.

W związku z powyższym mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę na rzetelną obsługę administracyjną w zakresie:

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego.
 • Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości w tym wszelkie kontakty z kontrahentami i usługodawcami ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Zapewnienia dostaw mediów, usług komunalnych na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości.
  • Kontroli nad utrzymaniem należytego porządku, czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.
  • Kontroli nad utrzymaniem należytego porządku i czystości na terenie nieruchomości.
  • Kontroli nad usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.
 • Bieżącej obsługi informacyjnej właścicieli lokali w sprawach dotyczących części wspólnych jak i indywidualnych w godzinach uzgodnionych z Zarządem ŚSMN. Sporządzanie i wydawanie stosownych zaświadczeń i dokumentów dla właścicieli lokali wymaganych przez urzędy i inne instytucje.
 • Zawiadamianie właścicieli lokali, o zmianie wysokości kosztów zarządzania nieruchomością wspólną w związku ze zmianą cen za świadczenie usług wchodzących w jej skład lub w związku z podejmowanymi uchwałami.
 • Dostępność Administratora na osiedlu w godzinach ustalonych z właścicielami lokali.
 • Bieżące administrowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków i lokali oraz instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej administrowanej nieruchomości.
 • Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa na terenie nieruchomości.
 • Zabezpieczenie awarii oraz usuwanie jej skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Uzgodnienia terminu wstępu do poszczególnych lokali w celu usunięcia awarii, diagnozy, remontu, itp. czynności niezbędnych do wykonania prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej. Administrator zatrudnia i zleca prace tylko osobom z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
 • Wyszukiwanie usługodawców i oferentów niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich prac związanych z bieżącą konserwacją jak i przeprowadzeniem remontów i prac modernizacyjnych.
 • Kontrola wykonywania umów od strony technicznej i finansowej.
 • Odbiór protokolarny prowadzonych przez kontrahentów prac technicznych.
 • Oszacowanie wartości niezbędnych działań remontowych i inwestycyjnych.

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych oraz optymalne bezpieczeństwo mieszkańcom. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze administracji, a także poprzez kontakt telefoniczny oraz pocztę elektroniczną.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Z wyrazami szacunku,
Kierownik Biura Spółdzielni
Witold Markowski