Zdjęcia 04-02-2020

Zamontowano szkło na balkonach, trwają prace porządkowe w obiektach i otoczeniu budynków.