Zarząd

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych:

  1. Gustaw Żbikowski – Prezes Zarządu
  2. Stanisław Szymański – Zastępca Prezesa Zarządu
  3. Małgorzata Krakowiak – Członek Zarządu

Dodaj komentarz