Zdjęcia 11-12-2018

Budynek A

Zamontowana została stolarka okienna.
Wykonano ocieplenie budynku – elewacja przygotowana pod malowanie.

Budynek B

Zamontowano stolarkę okienną.
Stawiane jest rusztowanie do wykonania ocieplenia,
Rozpoczęto prace przy wykonywaniu więźby dachowej.
Podwykonawca firmy Veolia S.A. wykonuje przyłącze cieplne do obiektów.