Inwestycje

Warszawa 28.08.2018

Szanowni Państwo
Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie malowania trzech oddzielnych klatek schodowych z przedsionkami i korytarzami na pięciu kondygnacjach budynku przy ulicy Krańcowa 23 w Warszawie (Włochy).
Zakres prac:

 • Przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie (zabezpieczenie miejsc nie malowanych, mycie, gruntowanie, likwidacja pęknięć, szczelin, dziur, nierówności itp. ).
 • Malowanie ścian i sufitu klatki schodowej, przedsionków, oraz korytarzy w jasnej (np. jasnożółtej) kolorystyce.
 • Wykonanie matowej lamperii na wysokość 1,5 m w klatce schodowej, przedsionkach i korytarzu farbą odporną na szorowanie na mokro w pasującej do ścian i sufitu kolorystyce.
 • Sprzątanie, wywiezienie odpadów budowlanych itp.

Z obiektem można się zapoznać po uzgodnieniu wizyty z Administratorem Spółdzielni Panem Aleksandrem Zygadło tel. 502 051 361 lub Gospodarzem Budynku Panem Marianem Zielińskim tel. 501-384-756.
Oferty proszę składać do dnia 24.09.2018.
W ofercie należy podać łączną wartość brutto powyższych prac w rozbiciu na robociznę i materiały (z nazwą farb użytych do malowania). Zakończenie powyższych prac najpóźniej do końca listopada 2018.

Za Zarząd Administrator ŚSMN
Aleksander Zygadło

 

Warszawa 10.10.2017

Szanowni Państwo

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w budynkach przy ulicy: Wilcza nr 70, Prochowa nr 12, Krańcowa nr 23 w Warszawie w zakresie:
• elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Charakterystyka budynków.
• Wilcza nr 70: Rok budowy 1997; powierzchnia zabudowy 516 m 2 ; powierzchnia użytkowa 3480,4 m 2 ; kubatura 13933 m 3 ; 8 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna; 39 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy 599 m 2(aktualnie nieużytkowany); instalacja gazowa w mieszkaniach.
• Prochowa nr 12: Rok budowy 1992; powierzchnia zabudowy 845,15 m2 ; powierzchnia użytkowa 3306,61 m 2 ; kubatura 11950 m 3 ; 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna; 39 lokali mieszkalnych i podziemny garaż; instalacja gazowa w mieszkaniach; kotłownia gazowa.
• Krańcowa nr 23 Rok budowy 2003; powierzchnia zabudowy 582,6 m 2 ; powierzchnia użytkowa 1854,6m 2 ; kubatura 7692,5 m 3 ; 3 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna; 29 lokali mieszkalnych i podziemny garaż; nie ma instalacji gazowej w mieszkaniach; kotłownia gazowa.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Administratora ŚSMN Aleksandra Zygadło tel. 502 051 361.
Oferty proszę składać do dnia 24.10.2017.
Termin przeglądu listopad 2017 r.

Z upoważnienia Zarządu ŚSMN
Administrator Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych Aleksander Zygadło

 

 

Warszawa 27.07.2017.

Szanowni Państwo

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie na czyszczenia kanałów wentylacyjnych w kominach na posesjach:
• Przy ulicy Krańcowa 23 w Warszawie (Włochy) – budynek 4 kondygnacyjny z własną kotłownią gazową. Na płaskim dachu znajduje się 21 kominów o sumarycznej ilości 83 sztuk kanałów wentylacyjnych. Tylko jeden komin spalinowy z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne posiadają tylko kuchnie elektryczne. Z obiektem można się zapoznać po uzgodnieniu wizyty z Administratorem ŚSMN Aleksandrem Zygadło tel. 502 051 361.
• Przy ulicy Prochowa nr 12 w Warszawie (Grochów) – budynek 8 kondygnacyjny z własną kotłownią gazową. Na dachu znajduje się 22 kominy o sumarycznej ilości 120 sztuk kanałów wentylacyjnych. Niewielka część mieszkańców zastąpiła kuchenki gazowe kuchenkami elektrycznymi. Z obiektem można się zapoznać po uzgodnieniu wizyty z Gospodarzem Posesji Władysławem Stawskim tel. 607 970 990.
• Przy ulicy Wilcza nr 70 w Warszawie (Śródmieście) – budynek 9 kondygnacyjny. Na dachu znajduje się 18 kominów o sumarycznej ilości 110 sztuk kanałów wentylacyjnych. Niewielka część mieszkańców zastąpiła kuchenki gazowe kuchenkami elektrycznymi. Każdy kanał zakończony jest turbowentem. Dodatkowo udrożnić i uszczelnić kanał w lokalu nr 31 (kuchnia). Z obiektem można się zapoznać po uzgodnieniu wizyty z Administratorem ŚSMN Aleksandrem Zygadło tel. 502 051 361.

Preferowany termin realizacji prac druga połowa września 2017 r.
Oferty na całkowitą wartość brutto powyższych proszę składać do 12.08.2017. w biurze Spółdzielni lub mailowo.

Administrator Spółdzielni Aleksander Zygadło

Warszawa 12.07.2017.

Szanowni Państwo

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac naprawczo – remontowych na dachu posesji przy ulicy Krańcowa 23 w Warszawie (Włochy).

Zakres prac:

 • Wykonanie zabezpieczenia (blokady) włazu dachowego przed samoczynnym zamykaniem po otwarciu. Poprawić zgrzewy papy stanowiącej obróbkę wyłazu za pomocą masy szpachlowej bitumicznej.
 • Zakonserwowanie kanałów odpływowych wody opadowej poprzez posmarowanie środkami bitumicznymi np. Imberal BS firmy Hahne. W środkowym kanale odpływowym wyprofilować spadek, aby nie było zastoisk wody deszczowej. Łączna długość trzech kanałów odpływowych o szerokości 0,3 m wynosi 44 m.
 • Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych z PCV na kominach na metalowe (161 szt.)
 • Uzupełnienie 5 szt. zakończeń na odpowietrzeniu kanalizacji. Odpowietrzenia kanalizacji z rury z PVC pomalować farbą odporną na promieniowanie UV np. siplast silver.

Konieczne wykonanie dokumentacji fotograficznej powykonawczej dokonanych napraw na elektronicznym nośniku pamięci.
Planowany termin zakończenia prac 22 sierpień br.
Z obiektem można się zapoznać po uzgodnieniu wizyty z Administratorem ŚSMN – Aleksander Zygadło tel. 502 051 361.

Oferty na całkowitą wartość brutto powyższych prac z określonym terminem gwarancji proszę składać do 20.07.2017. W biurze Spółdzielni lub mailowo.

Administrator Spółdzielni Aleksander Zygadło

 

Warszawa 05.07.2017.

 

 

Szanowni Państwo

 

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac naprawczo – remontowych na dachu posesji przy ulicy Prochowa nr 12 w Warszawie (Grochów).

Zakres prac:

 • Naprawa popękanej ściany maszynowni dźwigu o powierzchni ok. 22 m2. Usunąć luźne fragmenty ściany, umyć, zagruntować, przykleić (wtopić) warstwę siatki zbrojącej z włókna szklanego. Na narożach okna wkleić kawałki siatki pod kątem 450 aby zapobiec pękaniu ściany na narożach. Szpachlować, nanieść podkładową masę tynkarską z drobinami kwarcu. Po wyschnięciu podkładu położyć mineralny tynk strukturalny o fakturze baranka grubości ziarna 1,2 – 2mm. Pomalować tynk farbą elewacyjną.
 • Naprawa 19 szt. czap kominowych o łącznej powierzchni ok 36 m2 . Czapy kominowe oczyścić z porostów i mchu, usunąć luźne, odspojone kawałki betonu oraz kurz, zmyć, wyrównać. Nanieść na oczyszczoną powierzchnię bitumiczny środek gruntujący. Na czapie przymocować obróbkę z blachy ocynkowanej w kształcie kątownika. Jego jeden bok o długości grubość czapy + 4 cm z wywiniętym do wewnątrz kapinosem a drugi bok o długości ok  10 – 15 cm mocowany do powierzchni czapy. Na tak przygotowaną czapę ( po zagruntowaniu i uszczelnieniu bituminem w tym również przejścia wywiewki PVC )  na całej jej powierzchni przyklejamy papę termozgrzewalną.
 • Konserwacja części dachu o pokryciu papowym ( ok 75 m2 ). Wymienić (ewentualnie dołożyć) papę termozgrzewalną w korycie odpływowym wody z dachu o powierzchni ok 5 m2. Następnie dach zagruntować bitumicznym gruntem i nanieść wałkiem regeneracyjną masę bitumiczną na powierzchnię dachu krytą papą.

 

Konieczne wykonanie dokumentacji fotograficznej powykonawczej czap kominowych na elektronicznym nośniku pamięci.

Planowany termin zakończenia prac  22 sierpień br.

Z obiektem można się zapoznać po uzgodnieniu wizyty z:

Gospodarzem Posesji – Władysław Stawski tel. 607 970 990

lub Administratorem ŚSMN – Aleksander Zygadło tel. 502 051 361.

 

Oferty na całkowitą wartość brutto powyższych prac z określonym terminem gwarancji proszę składać do 17.07.2017. w biurze Spółdzielni lub mailowo.

 

Administrator Spółdzielni Aleksander Zygadło

Dodaj komentarz