WYBORY do SEJMU i SENATU RP zarządzone na 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU:

przy ul. Wilczej nr 70
WŁAŚCIWY JEST LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 37 MIESZCZĄCY SIĘ
w ul. Hoża 88
(Zespół Szkół nr 125, wejście od ul. Hożej)

przy ul. Prochowej nr 12
WŁAŚCIWY JEST LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 413 MIESZCZĄCY SIĘ
ul. L. M Paca 42
(Ośrodek Pomocy Społecznej)

przy ul. Krańcowej nr 23
WŁAŚCIWY JEST LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 413 MIESZCZĄCY SIĘ
ul. Cietrzewia 22A
(Szkoła Podstawowa nr 94)

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W GODZ. 700 – 2100