Archiwum kategorii: Archiwum

Odbiory balkonów na ul. Krańcowej 23

Szanowni Państwo

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie informuje że w dniach od 28.10.2015. do dnia 30.10.2015. w godzinach 15 00 – 18 00 będą kontynuowane odbiory wyremontowanych balkonów  na posesji Krańcowa nr 23 w Warszawie. Upoważnionym przez ŚSMN do odbioru wyremontowanych balkonów od wykonawcy jest Inspektor Nadzoru Paweł Kruk który uczestniczył w kontroli wykonawstwa na każdym etapie remontu balkonów.  Dla sprawnego przeprowadzenia ostatecznego odbioru prosimy o uzgadnianie terminu wizyty Inspektora Nadzoru i przedstawicieli wykonawcy bezpośrednio z Panem Pawłem Krukiem (telefon 510 040 157). Prosimy o uzgodnienie terminu wizyty Inspektora Nadzoru lub obecność w wyznaczonych dniach oraz zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonawstwie w trakcie wizyty lub wcześniej telefonicznie. Brak uwag na temat wykonawstwa ze strony lokatorów nie zwalnia Inspektora Nadzoru z rygorystycznej kontroli wykonanych prac remontowych.

Z poważaniem

Administrator ŚSMN Aleksander Zygadło

WYBORY do SEJMU i SENATU RP zarządzone na 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU:

przy ul. Wilczej nr 70
WŁAŚCIWY JEST LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 37 MIESZCZĄCY SIĘ
w ul. Hoża 88
(Zespół Szkół nr 125, wejście od ul. Hożej)

przy ul. Prochowej nr 12
WŁAŚCIWY JEST LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 413 MIESZCZĄCY SIĘ
ul. L. M Paca 42
(Ośrodek Pomocy Społecznej)

przy ul. Krańcowej nr 23
WŁAŚCIWY JEST LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 413 MIESZCZĄCY SIĘ
ul. Cietrzewia 22A
(Szkoła Podstawowa nr 94)

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W GODZ. 700 – 2100

Zaproszenie Walne Zgromadzenie 2015

ZAPROSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZWOŁUJE WALNE ZGROMADZENIE ŚSMN,
które odbędzie się dnia

11 czerwca 2015 roku o godz. 18.00

w sali nr 48 A / II piętro / Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska 9

Prosimy wszystkich członków Spółdzielni o obecność. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2015 roku, będzie nowelizowany Statut Spółdzielni – podstawowy akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania – dlatego liczymy na udział każdego członka Spółdzielni.