Regulamin rozliczania kosztów (budowy) inwestycji mieszkaniowej i ustalania wartości początkowej lokali wraz z załącznikiem (kryterium przyznawania punktów)

W związku ze zmianą Statutu, Rada Nadzorcza w dniu 28 stycznia 2016 roku uchwaliła w/w regulamin. Załącznik do w/w regulaminu został uchwalony przez Zarząd w dniu 25 stycznia 2016r. za zgodą Rady z dniu 28 stycznia 2016 r.

Obydwa dokumenty są już dostępne w zakładce REGULAMINY.