Regulamin Zarządu

W związku ze zmianą Statutu, Rada Nadzorcza w dniu 28 stycznia 2016 roku uchwaliła w/w regulamin, który jest już dostępny w zakładce REGULAMINY.