Wzór Aneksu do umowy rezerwacyjnej

Szanowni Państwo

W celu dostosowania zapisów umowy do stanu faktycznego a także, mając na uwadze, by Rezerwujący nie byli zmuszeni do wcześniejszego uruchamiania środków finansowych. Spółdzielnia proponuje podpisanie aneksu do umów rezerwacyjnych, przesuwając zarówno podpisanie umów o budowę lokalu, jak i dopłaty do 20% wartości mieszkań na marzec przyszłego roku.

aneks-nr-1-do-umowy-podborska