Archiwum autora: Administrator

Praca Biura Spółdzielni

Zarząd ŚSMN zawiadamia, że w związku z z panującą epidemią koronawirusa od dnia 23 marca do odwołania w pracy Biura Spółdzielni mogą występować przerwy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt na telefony komórkowe: 502-051-361 i 502-051-368

Za utrudnienia przepraszamy.

Oferta sprzedaży

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych informuje, że zostały do nabycia ostatnie stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych w budynku A i budynku B realizowanych w ramach inwestycji Podborska.

Zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt z Biurem Spółdzielni tel. 22 621-57-26

Pogotowie awaryjne

Zarząd ŚSMN zawarł od dnia 01.10.2012r. umowę z firmą „KOZAK” na świadczenie usług całodobowego pogotowia awaryjnego w dni robocze i święta w budynkach Wilcza 70, Prochowa 12, krańcowa 23.

Zakres świadczonych usług obejmuje instalacje budynków:

  • kanalizacyjną;
  • ciepłej i zimnej wody;
  • centralnego ogrzewania;
  • elektryczną;
  • gazową.

Do zgłaszania awarii upoważnieni są wszyscy użytkownicy lokali będących w zasobach ŚSMN.

Zgłaszający awarię zobowiązany jest podać adres budynku, rodzaj awarii oraz swoje nazwisko i nr lokalu a po usunięciu awarii podpisać protokół.

Zgłoszenia awarii przyjmowane są całodobowo pod nr telefonu:

  • 22 666-17-14;
  • 22 666-17-15;
  • 22 666-17-16 – fax.

Za awarie na instalacjach będących w zakresie odpowiedzialności ŚSMN płaci Spółdzielnia.

Za awarie w lokalach mieszkalnych płaci gotówką lokator.

Koszt przyjazdu i zabezpieczenia awarii w lokalu (zamknięcie wody w lokalu, przepchanie kuchennych i łazienkowych podejść kanalizacyjnych, założenie opaski na wycieku, wymiana bezpieczników, itp.) wynosi 80 zł. Większe prace będą rozliczane na podstawie indywidualnej wyceny. Podstawą obciążenia użytkownika lokalu jako zgłaszającego awarię jest protokół awarii.