Zaproszenie Walne Zgromadzenie 2015

ZAPROSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZWOŁUJE WALNE ZGROMADZENIE ŚSMN,
które odbędzie się dnia

11 czerwca 2015 roku o godz. 18.00

w sali nr 48 A / II piętro / Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska 9

Prosimy wszystkich członków Spółdzielni o obecność. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2015 roku, będzie nowelizowany Statut Spółdzielni – podstawowy akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania – dlatego liczymy na udział każdego członka Spółdzielni.