Odbiory balkonów na ul. Krańcowej 23

Szanowni Państwo

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie informuje że w dniach od 28.10.2015. do dnia 30.10.2015. w godzinach 15 00 – 18 00 będą kontynuowane odbiory wyremontowanych balkonów  na posesji Krańcowa nr 23 w Warszawie. Upoważnionym przez ŚSMN do odbioru wyremontowanych balkonów od wykonawcy jest Inspektor Nadzoru Paweł Kruk który uczestniczył w kontroli wykonawstwa na każdym etapie remontu balkonów.  Dla sprawnego przeprowadzenia ostatecznego odbioru prosimy o uzgadnianie terminu wizyty Inspektora Nadzoru i przedstawicieli wykonawcy bezpośrednio z Panem Pawłem Krukiem (telefon 510 040 157). Prosimy o uzgodnienie terminu wizyty Inspektora Nadzoru lub obecność w wyznaczonych dniach oraz zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonawstwie w trakcie wizyty lub wcześniej telefonicznie. Brak uwag na temat wykonawstwa ze strony lokatorów nie zwalnia Inspektora Nadzoru z rygorystycznej kontroli wykonanych prac remontowych.

Z poważaniem

Administrator ŚSMN Aleksander Zygadło