Roczny przegląd budowlany – II termin

Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych informuje, iż w miesiącu listopadzie dokonamy rocznego przeglądu budowlanego. Przegląd stanu budynku i instalacji jest obowiązkowy, w związku z tym uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali do sprawdzenia instalacji.

TERMINY KONTROLI LOKALÓW:

–  Wilcza 70          ( 23.11.2015 godz: 18:00 – 19:20 )

–  Prochowa 12    ( 23.11.2015 godz: 19:30 – 20:00 )

– Krańcowa 23     ( 23.11.2015 godz: 20:00 – 20:30 )

Z poważaniem

Administrator ŚSMN Aleksander Zygadło