Ranking

W dniu 20 października Zarząd Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych na podstawie Kryterium Punktowego zatwierdził Ranking osób obiegających się o mieszkania w inwestycji Podborska.

W ciągu tego tygodnia osoby znajdujące się w tym rankingu zostaną poinformowane o ilości punktów i zajmowanej pozycji.

Z poważaniem

Witold Markowski

Kierownik Biura Spółdzielni