Newsletter 1 Inwestycja Mieszkaniowa na ul. Podborska

W dniu 22 grudnia 2015 r. wysłaliśmy pierwsze informacje mailowe na temat nowej inwestycji:

Newsletter 1

0323_uch

372_druk

Szanowni Państwo

Na wstępie pragnę podziękować za zainteresowanie naszą inwestycją. Zgodnie z zapowiedziami przesyłam pierwsze informacje, co się dzieje i co będzie dalej. Możliwe że dla części Państwa są to już wieści znane.

Z informacji naszych wynika że już na dniach Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dostanie na biurko do podpisu zarządzenie, na które czekamy od września. Po podpisaniu tego aktu prawnego zostanie on opublikowany w Dzienniku urzędowym. Od czasu publikacji czekamy 2 tygodnie na uprawomocnienie się i jeszcze 6 tygodni na zgłoszenie ewentualnych roszczeń do tych działek.

Po tym terminie możemy podpisać akt notarialny z miastem, a z Państwem umowy rezerwacyjne.

Opłata rezerwacyjna nie zależnie od wielkości mieszkania ma wynosić 27 000 PLN.

Opłata rezerwacyjna za miejsce garażowe 3 000 PLN (dla chętnych)

Jednocześnie proszę o informację zwrotną, kto z Państwa byłby zainteresowany nabyciem garażu.

W załączeniu przesyłam uchwałę Rady Miasta, która zobowiązuje panią prezydent do podpisania zarządzenia.

Załączam także, szkic budynku pokazujący jego położenie względem stron świata.

Jednocześnie korzystając z okazji składam Najserdeczniejsze życzenia zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i do siego roku 2016.

położeni budynku

Z poważaniem

Witold Markowski

Kierownik Biura Spółdzielni

mail zwrotny: kierownik@ssmn.waw.pl