Zebranie 12 marca 2016 – potrzebne dokumenty

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję o konieczności posiadania następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu (o ile Państwo takowe posiadają) wraz z kopią jako załącznik do umowy
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności osoby bliskiej do wglądu (o ile Państwo takowe posiadają) wraz z kopią jako załącznik do umowy
  4. kopii Aktów urodzenia dzieci (w przypadku samotnie wychowujących dzieci lub rodzin wielodzietnych)
  5. innych dokumentów mających przełożenie na punktację

Proszę także pamiętać o swoim numerze rachunku bankowego.

Na zebranie nie przynosimy gotówki, gdyż nie będzie możliwości wpłaty na miejscu.

Przypominam iż zebranie zaczynamy o 12:00 sala 48a

Plan spotkania podam w piątek.

Z poważaniem

Witold Markowski

Kierownik Biura Spółdzielni