Agenda Spotkania 12 marca 2016 roku

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję o konieczności posiadania następujących dokumentów:

 1. Dowód osobisty
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu (o ile Państwo takowe posiadają) wraz z kopią jako załącznik do umowy
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności osoby bliskiej do wglądu (o ile Państwo takowe posiadają) wraz z kopią jako załącznik do umowy
 4. kopii Aktów urodzenia dzieci (w przypadku samotnie wychowujących dzieci lub rodzin wielodzietnych)
 5. innych dokumentów mających przełożenie na punktację

Proszę także pamiętać o swoim numerze rachunku bankowego.

Na zebranie nie przynosimy gotówki, gdyż nie będzie możliwości wpłaty na miejscu.

Przypominam iż zebranie zaczynamy o 12:00 sala 48a

Ramowy Plan spotkania:

Sala Plenarna:

 • 12:00 – 12:15 Rozpoczęcie Spotkania,
 • 12:15 – 12:25 Powitanie Gości – Prezes Gustaw Żbikowski
 • 12:25 – 13:30 Przedstawienie Inwestycji i odpowiedzi na pytania gości  – Witold Markowski
  • Przedstawienie oferty kredytowej Banku PKO BP – doradca kredytowy Marta Kotowska
  • Przedstawienie inwestycji i procedur  – Witold Markowski
  • Odpowiedź na pytania   – Witold Markowski

Stolik przy wejściu:

 • od 11:45 Rejestracja gości:
  • Osoby z listy otrzymują dwa egzemplarze umowy rezerwacyjnej i są rejestrowane na liście
 • od 13:30 także osoby z poza listy mogą otrzymać do wypełnienia dwa egzemplarze umowy rezerwacyjne

Stolik Banku:

 • od 12:30 Przedstawienie oferty kredytowej Banku PKO BP i odpowiedzi na pytania – doradca kredytowy Marta Kotowska

Stolik / Stoliki Spółdzielni:

 • od 12:00 Podpisywanie umów rezerwacyjnych i wydawanie w razie potrzeby Regulaminów (Prokurent Adam Spychała)
 • od 12:30 Podpisywanie umów rezerwacyjnych (Prezes Gustaw Żbikowski)

wszystkie godziny są podawane ramowo i mogą ulec zmianie